แนวปฏิบัติที่ดี การนำ e-learning ไปสู่การปฏิบัติ

คณะกรรมการจัดการความรู้ได้สรุปและจัดทำเป็นประกาศแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การนำแนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง e-learning ไปสู่การปฏิบัติ

คลิ๊กที่นี่ >>  http://tempuri.org/tempuri.html

 

 

ผู้เข้าชม 552 คน UPDATE วันที่ 7/7/2016 1:07:34 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin