การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ชุดวิชา 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์

ภาพการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ  ชุดวิชา 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2559
คลิ๊กชมภาพที่นี่ >> http://tempuri.org/tempuri.html

วันที่ 23-26 มิถุนายน 2559
คลิ๊กชมภาพที่นี่ >> http://tempuri.org/tempuri.html

ผู้เข้าชม 740 คน UPDATE วันที่ 7/7/2016 11:38:26 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin