นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดคลิปวีดีโอหัวข้อ "ศาสตร์พระราชา" ภายในกิจกรรม "เด็กไทยกับไอที ปี5"

 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คลิกที่นี่
ผู้เข้าชม 706 คน UPDATE วันที่ 5/3/2017 3:32:13 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin