แนวปฏิบัติที่ดี การเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษ

คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้ดำเนินการสรุปแนวปฏิบัติที่ดีการเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษ

คลิ๊กที่นี่ >> http://tempuri.org/tempuri.html

ผู้เข้าชม 573 คน UPDATE วันที่ 7/7/2016 1:07:11 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin