รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560

 

แขนงวิชาการบูรณาการการสื่อสาร  สนใจ คลิกที่นี่  

       นิเทศ02.png

 

 แขนงวิชาการบริหารกิจการสื่อสาร สนใจ คลิกที่นี่

ปกบริหารกิจการ.jpg

 

แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น สนใจ คลิกที่นี่

ปกนวัตกรรม.jpg

ผู้เข้าชม 4081 คน UPDATE วันที่ 3/23/2018 11:35:53 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin