มสธ. เชิญร่วมกิจกรรม อุทยานแห่งการเรียนรู้เทิดพระเกียรติราชวงศ์จักรี "เย็นศิระใต้ร่มพระบารมี”

มสธ. เชิญร่วมกิจกรรม อุทยานแห่งการเรียนรู้เทิดพระเกียรติราชวงศ์จักรี "เย็นศิระใต้ร่มพระบารมี” 25-27  กุมภาพันธ์ 2561 นี้ สนใจเชิญลงทะเบียนที https://goo.gl/UGt589

ผู้เข้าชม 58 คน UPDATE วันที่ 2/20/2018 12:42:46 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin