|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา |ลงทะเบียนขอใช้ระบบ |เปลี่ยนรหัสผ่าน |Logout |

การใช้ Internet ผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกสาขาวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
โดยใช้โทรศัพท์พื้นฐานของ ทศท. ทั่วประเทศ ต่อผ่านหมายเลข 1222 สามารถต่อเข้าอินเตอร์เน็ตได้ โดยไม่ต้องเสียค่าชั่วโมงการใช้งาน จะมีเพียงค่าใช้จ่ายในการหมุนโมเด็ม เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตครั้งละ 3 บาท สามารถใช้งานได้ครั้งละ 2 ชั่วโมง ต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
สำหรับนักศึกษาที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่ติดตั้งเบอร์โทรศัพท์ของ บริษัท ทรู จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์หลักที่ 3 ขึ้นต้นด้วย 6, 7, 8 และ 9) ให้ใช้หมายเลข 0-2982-9669 (90 เลขหมายอัตโนมัติ) เพื่อเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายมหาวิทยาลัย
รหัสผ่าน รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้ระบบ นักศึกษาสามารถเข้าดูได้จาก "รหัสผ่าน สำหรับใช้ Internet เครือข่ายมหาวิทยาลัย" ในหน้า
"ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา" ทั้งนี้ นักศึกษาต้อง ลงทะเบียนขอใช้ระบบข้อมูลส่วนบุคคล ก่อน (ถ้าไม่เคยลงทะเบียน) จากนั้นจึง log in เข้าระบบ จึงจะสามารถดู "รหัสผ่าน" ของตนเองได้
   
** คู่มือการติดตั้งใช้งานระบบ Internet 1222 | Windows 98 | Windows XP
***คู่มือการติดตั้งใช้งานเครือข่ายไร้สาย (STOU-WiFi)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0-2504-7554 กาญจนา ภักดี หรือ โทร. 0-2504-7557 จิรศักดิ์ ศรีชาญกิจ
ปัญหา password ใช้ไม่ได้ โทร. 0-2504-7428 คุณสุมณฑา สุขชานุลักษ์ (สำนักคอมพิวเตอร์)

 จัดทำโดย สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 gsoffice@stou.ac.th