|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา |ลืมรหัสผ่านคลิ๊กที่นี่ |เปลี่ยนรหัสผ่าน |
   เงื่อนไขการใช้บริการ
1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกขอใช้ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา จะต้องเป็นนักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
2. การขอใช้ระบบ ขอให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มตามความเป็นจริง มิฉะนั้นทางมหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการและหยุดให้บริการเมื่อใดก็ได้ ตามแต่ความ เหมาะสม โดยมิต้องบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า
 
   สมัครใช้บริการ
   ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล * ชื่อและนามสกุลของคุณที่ให้กับทางมหาวิทยาลัย
ที่อยู่
รหัสไปรษณีย์ *
หมายเลขโทรศัพท์ * หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ
Email Address : ** อีเมล์ที่สามารถติดต่อคุณได้สะดวก ถ้าไม่มีอีเมล์ ขอให้ใส่เป็น xxxx@xxxx.com
เพศ ชาย หญิง
วันเกิด * กรุณากรอกเป็น ปี พ.ศ. ที่เกิด
เลขประจำตัวประชาชน **
สาขาอาชีพ **
คำถาม ** ขอให้จำคำถามและคำตอบของท่านด้วย เพื่อประโยชน์ในการที่ท่านลืมรหัสผ่าน
คำตอบ **
   ข้อมูลสมาชิก
รหัสนักศึกษา ** รหัสนักศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยออกให้ (ปริญญาโท)
รหัสผ่าน ** ความยาวอย่างน้อย 4 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 30 ตัวอักษร ควรใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (a-z, A-Z), ตัวเลข (0-9) และตัวอักษรพิเศษอื่น ๆ ($, #, @, !, %, &, *, +, -) รวมกันเพื่อให้คนอื่นคาดเดาได้ยาก
ยืนยันรหัสผ่าน **

**  เป็นข้อมูลที่นักศึกษาจำเป็นต้องกรอกให้ถูกต้อง


จัดทำโดย สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 gsoffice@stou.ac.th