สนามสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT
สอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
  กรุณาใส่เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ 10 หลัก
 
       
ชื่อ    สนามสอบ    ห้อง สอบ   เลขที่นั่งสอบ
สอบวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 11.30 น
update 20/7/2017
จัดทำโดย
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Watcharet.kun@stou.ac.th