ผลการสอบไล่ภาค 2/2556

เพิ่มเติม update 21/7/2557
กรุณาใส่เลขประจำตัวนักศึกษาหรือผู้เรียน 10 หลัก
  
กรุณาร่วมกรอกแบบสอบถามประจำชุดวิชา
ก่อนเช็คเกรดเพื่อเก็บข้อมูลไว้ใช้ในการพัฒนาชุดวิชาต่อไป
ขอบคุณครับ

จัดทำโดย
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Webmaster@stou.ac.th