ผลการสอบภาคสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2558  

กรุณาใส่เลขประจำตัวนักศึกษาหรือผู้เรียน 10 หลัก
  

6/21/2016 12:00:00 AM
Update 07/06/2016“การประกาศผลการสอบครั้งนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่เข้าสอบเท่านั้น

จัดทำโดย
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Webmaster@stou.ac.th