ผลการสอบซ่อมภาค 2 และภาคการศึกษาพิเศษ
ปีการศึกษา 2556

updated 29/9/2557
กรุณาใส่เลขประจำตัวนักศึกษาหรือผู้เรียน 10 หลัก
  

จัดทำโดย
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Webmaster@stou.ac.th