กลับไปหน้าหลัก | ตั้งคำถาม  | login เจ้าหน้าที่
     อยากทราบว่าอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ1/2559
อาหารโภชนาการและการประยุกต์อมรมวันที่เท่าไหร่ครับและมีกี่รอบครับ

ตอบ:
 คุณ ณิชกุล ฮุยจง

ภาค 1/2559 กำหนดอบรม 26-30 พฤศจิกายน 2559 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ มสธ. มีช่วงเวลานี้ช่วงเดียว หากยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งให้เข้าอบรม ให้โทร. 0 2504 7532


รศ.ศศิมน ปรีดาตอบวันที่ 21-10-2016 เวลา 12:09 น.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th