กลับไปหน้าหลัก | ตั้งคำถาม  | login เจ้าหน้าที่
     ประสบการณ์วิชาชีพ 71416 ของเทอม 1/59 จะจัดขึ้นในช่วงใดค่ะเรืองการลางานเวลาใดค่ะ จะได้เตรียมความพร้อมเร่องการลางาน

ตอบ:
คุณ อลิสา ดีบุบผา

สาขาวิชาฯ กำหนดจัดอบรมประสบการณ์วิชาชีพอาหารฯ ภาค 1/2559 ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2559 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ มสธ.

และขณะนี้สำนักวิชาการส่งเอกสารแจ้งรายละเอียดการอบรมฯ ไปยังนักศึกษาที่อยู่ในข่ายที่จะอบรมทุกคนแล้ว หากไม่ได้รับเอกสาร ให้โทร.ไปที่ 02 504 7532 (ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ สำนักวิชาการ)


รศ.ศศิมน ปรีดา


ตอบวันที่ 21-10-2016 เวลา 11:56 น.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th