กลับไปหน้าหลัก | ตั้งคำถาม  | login เจ้าหน้าที่
     สอบถามว่าต้องเช็คข้อมูลยังไงค่ะว่าลงทะเบียนเรียนครบ/ไม่ครบ
นางสาวมาลี จำปาทอง รหัสนักศึกษา 5470005595 สาขา มนุษยนิเวศศาสตร์ แขนงวิชา วิทยาการอาหาร วิชาเอก อาหารและโภชนาการประยุกต์ รบกวนอยากให้ช่วยตรวจเช็คให้หน่อยค่ะว่าลงทะเบียนเรียนครบหรือยัง ขาดเหลือวิชาอะไรที่ต้องลงทะเบียนเรียน เพราะบางวิชาจะกำหนดชุดที่ลงแทนกันได้ มี 10 วิชาที่ลงทะเบียนเรียนไปแล้วสอบผ่านทั้งหมดแล้ว ซึ่งดิฉันตรวจแล้วปรากฎว่าไม่ตรงกัน และขาดไปหลายวิชาที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน รบกวนช่วยเช็คให้หน่อยนะค่ะว่าต้องลงอะไรบ้าง ถึงจะจบหลักสูตร กราบขอบพระคุณค่ะ

ตอบ:
ยังไม่ได้รับการตอบ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th