กลับไปหน้าหลัก | ตั้งคำถาม  | login เจ้าหน้าที่
     กรณีพาผู้ปกครองติดตามมาด้วย จะสามารถเปิดห้องพัก เพื่ออยู่ร่วมกับผู้ปกครองได้ไหมค่ะ ?
หรือกรณีมีโรคประจำตัว ที่ไม่ใช่โรคติดต่อ แต่ตัวเองติดเชื้อง่ายเมื่ออยู่รวมกับผู้อื่น กรณีนี้ สามารถเปิดห้องพักเพื่ออยู่คนเดียว หรือพาผู้ปกครองมานอนเป็นเพื่อน ได้ไหมค่ะ ?

ตอบ:
สวัสดีค่ะ คุณ สิรยากร เทียนวุฒิชัย

แจ้งความประสงค์เมื่อได้หนังสือแจ้งให้เข้าฝึกปฏิบัติฯ จากสำนักบริการการศึกษานะคะ โดยในภาค 2/2558 กำหนดจัดฝึก 4 ครั้งด้วยกัน ในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2559รศ.ศศิมน ปรีดา


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th