กลับไปหน้าหลัก | ตั้งคำถาม  | login เจ้าหน้าที่
     อยากทราบว่าลงประสพการณ์วิชาชีพได้ไหมคะ

ตอบ:
สวัสดีค่ะ คุณ นพรัตน์ แซ่เลี้ยว

การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ จะต้องลงทะเบียนในภาคสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษาโดยเป็น 1 ใน 3 ชุดวิชาในภาคสุดท้ายนั้นนะคะ


รศ. ศศิมน ปรีดาตอบวันที่ 09-03-2016 เวลา 22:18 น.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th