กลับไปหน้าหลัก | ตั้งคำถาม  | login เจ้าหน้าที่
     รบกวนสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับที่พักในการอบรม
1.71304 การอบรมปฏิบัติเสริมทักษะ ค่าใช้จ่ายที่พักรวมกับค่าลงทะเบียนหรือยังคะ (รวมค่าอาหารหรือเปล่า) 1.1 ถ้าต้องการพาญาติขึ้นไปพักด้วย ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มที่ไหน อย่างไรคะ (แล้วอาหารได้ทานเหมือนกันกับนึกศึกษาหรือเปล่า) 2. 71416 ประสบการณ์วิชาชีพ ค่าใช้จ่าย (จ่ายตอนไหนคะ) ไม่ได้รวมค่าที่พักรวมกับการลงทะเบียนเรียนใช่หรือเปล่าคะ 2.2 ถ้าต้องการพาญาติขึ้นไปพักด้วย ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มที่ไหน อย่างไรคะ (แล้วอาหารได้ทานเหมือนกันกับนึกศึกษาหรือเปล่า) ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ ที่สละเวลาตอบคำถาม ขอแสดงความนับถือ นักศึกษา

ตอบ:
ยังไม่ได้รับการตอบ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th