กลับไปหน้าหลัก | ตั้งคำถาม  | login เจ้าหน้าที่
     การเทียบโอน
รบกวนถามเรื่องการเทียบโอนค่ะคือว่าเรียนจบปริญญาตรี วิทยาศาสตรบันฑิต โปรแกรมวิชา คหกรรมศาสตร์ทั่วไป(อาหารและโภชนาการ)จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมาแล้ว และตอนนี้สมัครเรียน มสธ.ในสาขามนุษยนิเวศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ วิชาเอกอาหารและโภชนาการและการประยุกต์(ลงเรียนเมื่อเทอม2/2557) และอยากทราบว่าเมื่อเรียนและสอบผ่านมาแล้ว1เทอม ตอนนี้จะสามารถเทียบโอนได้หรือไม่คะ

ตอบ:
สวัสดีค่ะ คุณ นางสาวศิริพร ประพรมมา

รีบยื่นคำร้องมายังสำนักทะเบียนและวัดผลโดยใช้แบบฟอร์มเทียบงานรายวิชาที่สามารถ download ได้ จากนั้น สทว.จะส่งเรื่องของนักศึกษามาให้สาขาวิชาพิจารณาการเทียบงานรายวิชานะคะ แล้วสทว.จะแจ้งนักศึกษาทราบค่ะ


รศ. ศศิมน ปรีดาตอบวันที่ 09-03-2016 เวลา 22:14 น.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th