กลับไปหน้าหลัก | ตั้งคำถาม  | login เจ้าหน้าที่
     สอบถามเรื่องทำเรื่องขอโอนย้ายสาขา
ได้ยื่นเรื่องไปแล้วตั้วแต่ประมาณเดือนกันยายนอยากทราบว่าต้องใช้ระยะเวลาในการย้ายจากวิชาเอกพัมนาการมนุษย์และครอบครัวเป็นวิชาเอกการบริหารท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอบคุณมากค่ะ

ตอบ:
ยังไม่ได้รับการตอบ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th