กลับไปหน้าหลัก | ตั้งคำถาม  | login เจ้าหน้าที่
     ผมตรวจสอบที่สถานะการขึ้นทะเบียนนักศึกษา แล้วพบปัญหาที่ช่องล่างสุด
ผมตรวจสอบที่สถานะการขึ้นทะเบียนนักศึกษา แล้วพบปัญหาที่ช่องล่างสุด ที่ช่องล่างสุด แสดงรายละเอียดว่า ท่านติดรายการปัญหาดังต่อไปนี้ 1.วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด ซึ่งผมส่งวุฒิการศึกษาปวส.ไป ในคุณสมบัติข้อที่5. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกประเภทวิชา 2. คุณสมบัติที่กำหนด ไม่สามารถหาหลักสูตรได้

ตอบ:
สวัสดีค่ะ คุณ นรภัทร บุญเจริญ


จะประสานงานกับสำนักทะเบียนและวัดผลก่อนนะคะ ได้คำตอบประการใดจะรีบแจ้งนักศึกษาทราบค่ะทาง email นะคะ


รศ. ศศิมน ปรีดาตอบวันที่ 09-03-2016 เวลา 22:09 น.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th