กลับไปหน้าหลัก | ตั้งคำถาม  | login เจ้าหน้าที่
     ค่าลงทะเบียนเรียน
เนื่องจากเคยลงทะเบียนเรียนวิชา ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร รหัส71304 ซึ่งค่าลงทะเบียนสูงเพราะมีการอบรมเข้ม แต่สอบไม่ผ่าน สอบซ่อมก็ไม่ผ่าน จึงต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ แต่ลงทะเบียนรอบ2แล้วทำไมค่าลงทะเบียนยังราคาสูงมาก 4200บาท ทั้งที่ไม่ต้องไปอบรม

ตอบ:
ยังไม่ได้รับการตอบ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th