กลับไปหน้าหลัก | ตั้งคำถาม  | login เจ้าหน้าที่
     หนูจะติดต่อขอรหัสนักศึกษาใหม่ได้ที่ไหนค่ะ
หนูเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ เทอม 1/2558 ตอนนี้หนูย้ายมาเรียนสาขามนุษยนิเวศศาสตร์ เทอม 2/2558 รหัสประจำตัวนักศึกษาสาขาวิชาใหม่หนูยังไม่ได้ ทำชุดกิจกรรมประจำวิชา ในเทอม 2/2558 หนูต้องใช้รหัสนักศึกษาเดิม หรือ รหัสนักศึกษาใหม่ค่ะ และหนูจะติดต่อขอรหัสนักศึกษาใหม่ได้ที่ไงค่ะ ตอนนี้หนูได้ชุดวิชาของสาขาใหม่ที่หนูลงทะเบียนครบหมดแล้วค่ะ

ตอบ:
สวัสดีค่ะ คุณชัญญานุช อาจคำ

อาจารย์จะประสานงานกับสำนักทะเบียนและวัดผลให้ก่อนนะคะ ว่าได้ดำเนินการเรื่องการเปลี่ยนรหัสนักศึกษา แล้วจะemail แจ้งนักศึกษาให้ทราบนะคะรศ.ศศิมน ปรีดาตอบวันที่ 09-03-2016 เวลา 22:03 น.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th