กลับไปหน้าหลัก | ตั้งคำถาม  | login เจ้าหน้าที่
     รายละเอียดการฝึกปฏิบัติ
สวัสดีค่ะ เนื่องจากได้ลงทะเบียนวิชา71304ชีวเคมีจุลชีววิทยาไปแล้ว และมีการฝึกปฏิบัติจึงอยากทราบตารางและรายละเอียดในการเข้าฝึกปฏิบัติ เพื่อจะได้เตรียมตัวและการเดินทางเนื่องจากว่าอยู่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ตอบ:
สวัสดีค่ะ คุณ สุขฤทัย การุณยรัต


กำหนดฝึกปฏิบัติฯ แจ้งไว้แล้วใน home page ของสำนักบริการการศึกษา มี 4 ครั้งด้วยกันนะคะ
 
4-7 มิย.2559
18-21 มิย.2559
2-5 กค.2559
12-15 กค.2559

 ทางสบศ.เป็นผู้ส่งหนังสือเชิญนศ. แจ้งว่าเข้าช่วยใดนะคะ

แต่ถ้าขัดข้องสามารถขอเปลี่ยนเป็นช่วงอื่นได้ค่ะ


ศศิมน ปรีดา


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th