กลับไปหน้าหลัก | ตั้งคำถาม  | login เจ้าหน้าที่
     ประไพเหลืออีก2วิชาจะจบ โดยได้โอนผลสัมฤทธิบัตร กลางเดือนมกราคม กำลังรอผลการอนุมัติถึงสิ้นเดือนมกราคม2559นี้ถ้าอนุมัติก่อนจะได้เพิ่มชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพ. ซึ่งจะทำให้ได้สอบในเดือนกรกฎาคมนี้ ทางฝ่ายทะเบียนจะทำให้ได้ทันไหม รอผลอยู่คะ
ดิฉันได้สอบถามฝ่ายทะเบียน ได้แนะนำให้ไปเพิ่มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพไว้ก่อนหมดเขตสิ้นเดือนมกราคม. และได้เพิ่มชุดวิชาดังกล่าวแล้ว แต่ก็ต้องรอฟังผลการอนุมัติผลสัมฤทธิบัตร. ถ้าสิ้นเดือนมกราคมนี้ยังไม่อนุมัติดิฉันจะไม่มีสิทธิ์สอบ. ประสบการ์วิชาชีพได้สอบแค่71411 ซึ่งเหลืออีก1ชุดิวชาที่จะจบแล้วต้องรอมกราคมปี2560ถึงจะจบ อยากจะจบในกรกฎาคมนี้นะคะถ้าจะฝากตามเรื่องให้ก่อน30มกราคม2559นี้ ถ้าอนุมัติก่อน30/1/2559 ดิฉันจะได้สอบ2ชุดวิชาสุดท้ายในปีนี้ ขอบคุณมากคะ

ตอบ:
ยังไม่ได้รับการตอบ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th