กลับไปหน้าหลัก | ตั้งคำถาม  | login เจ้าหน้าที่
     กิจกรรมสอนเสริมแบบเข้ม
ถ้าจะเข้าร่วมกิจกรรมสอนเสริมแบบเข็มต้องทำอย่างไรบ้างคะวิชา 71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป และถ้าเข้าร่วมกิจกรรมแล้วมีโอกาสสอบผ่านเลยไหมคะเพราะมีบ้างท่านบอกว่าไปร่วมกิจกรรมสอนเสริมมาแล้วยังสอบไม่ผ่านอีกคะ

ตอบ:
ยังไม่ได้รับการตอบ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th