กลับไปหน้าหลัก | ตั้งคำถาม  | login เจ้าหน้าที่
     วท.บ. (อาหาร โภชนาการและการประยุกต์) *ขึ้นทะเบียนวิชาชีพนักกำหนดอาหาร
ตามชื่อหลักสูตรและวุฒิการศึกษา เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้สอบขอขึ้นทะเบียนวิชาชีพนักกำหนดอาหารได้โดยตรงหรือไม่ครับ (วท.บ., วท.ม., วท.ด. โภชนศาสตร์, โภชนวิทยา หรือเทียบเท่า)ทั้งยังคงต้องผ่านการฝึกงาน 900/ 250 ชม.บวกประสบการณ์ทำงานอีกใช่หรือเปล่าครับ

ตอบ:
ยังไม่ได้รับการตอบ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th