กลับไปหน้าหลัก | ตั้งคำถาม  | login เจ้าหน้าที่
     การเข้าอบรมเข้ม(พิเศษ)
สวสัดีค่ะ...หนูมีข้อสงสัยจะรบกวนถามค่ะ พอดีหนูได้รับจดหมายให้ไปอบรมเข้ม วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป แต่หนูลองเช็คดูค่ะ ว่ามีการเรียนเสริมด้วย หนูเลยไม่รู้ว่าตัวหนูต้องลงแบบไหนดีค่ะ (แต่ในจดหมายบอกให้ลงก่อนวันที่21 มีนาคม แล้วอบรมวันที่26-30มีนาคม) แต่ในตารางบอกวันที่23-25มีนาคม หนูเลยไม่รู้ต้องลงอันไหนค่ะ ขอบคุณค่ะ....

ตอบ:
ยังไม่ได้รับการตอบ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th