กลับไปหน้าหลัก | ตั้งคำถาม  | login เจ้าหน้าที่
     กำหนดการฝึกปฏิบัติ ชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
อยากทราบว่า กำหนดการฝึกปฎิบัติรายบุคคล ออกหรือยังครับ

ตอบ:
สวัสดีค่ะ คุณ บัญชา บุญไกร

กำหนดจัด 4 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 และ 2 สำนักบริการการศึกษาได้ส่งจดหมายแจ้งรายละเอียดแล้ว

ครั้งที่ 1     4-7 มิย.59
ครั้งที่ 2    18-21 มิย.59
ครั้งที่ 3     2-5 กค.59
ครั้งที่ 4    12-15 กค.59

สอบถามเจ้าหน้าที่สำนัก ชื่อ ชาย โทร.0 2504 7613 ในวันเวลาราชการนะคะ ถ้ายังไม่ได้รับจดหมายแจ้งให้มาฝึกฯ


รศ.ศศิมน ปรีดา


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th