กลับไปหน้าหลัก | ตั้งคำถาม  | login เจ้าหน้าที่
     ช่วงเวลาที่เข้ารับการฝึก
สวัสดีค่ะ อยากสอบถามว่าดิฉันได้เข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลฯของอาหาร ช่วงเวลาใด หรือสามารถตรวจสอบได้อย่างไรคะ เนื่องย้ายบ้านกลัวว่าจะไม่ได้รับจดหมายค่ะ

ตอบ:
ยังไม่ได้รับการตอบ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th