กลับไปหน้าหลัก | ตั้งคำถาม  | login เจ้าหน้าที่
     การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร ของภาคการศึกษาที่ 2/2558  วันที่เท่าใด?
การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร ของภาคการศึกษาที่ 2/2558  

ตอบ:
สวัสดีค่ะ คุณ สรียาวรรธน์ วัฒนศัพท์

กำหนดจัด 4 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 และ 2 สำนักบริการการศึกษาได้ส่งจดหมายแจ้งรายละเอียดแล้ว

ครั้งที่ 1     4-7 มิย.59
ครั้งที่ 2    18-21 มิย.59
ครั้งที่ 3     2-5 กค.59
ครั้งที่ 4    12-15 กค.59

ถ้ายังไม่ได้รับจดหมาย โทร.เจ้าหน้าที่ชื่อ ชาย สำนักบริการการศึกษา 0 2504 7613 นะคะ

รศ.ศศิมน ปรีดา


ตอบวันที่ 08-05-2016 เวลา 13:36 น.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th