แจ้งปัญหาการเข้าใช้กระดานสนทนาที่ mail Watcharet.kun@stou.ac.th

พรบ คอมพิวเตอร์ คลิ๊ก เพื่ออ่าน


  ค้นหาด้วย google       
สวัสดีคุณกำลังอยู่ใน Webboard Stou     ค้นหาข้อมูลกระดานสนทนา
หน้ากระทู้รวม
กลับหน้ากระดานสนทนา .::วิทยาการจัดการ ::.
ปรนัย หมายถึง อะไร แล้วอัตนัย หมายถึง อะไร เราจำสับสนกัน
  ผู้ตั้งคำถาม : Eyelinener วันที่ Post : 14-05-2013 13:36  จำนวน Post: 214 ครั้ง

User: Eyelinener
โพสต์: 214  ครั้ง
id Post 1012141
วันที่ Post : 14-05-2013 13:36


ปรนัย หมายถึง อะไร แล้วอัตนัย หมายถึง อะไร เราจำสับสนกันอ่ะจ้า บอกที ระหว่างปรนัย หมายถึง สอบข้อเขียนหรือข้อกา กันแน่ ช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

User: monthakan
โพสต์: 92  ครั้ง
id Post 1012147
วันที่ Post : 14-05-2013 13:48


ปรนัย แบบกา อัตนัย แบบข้อเขียนค่ะ

User: Eyelinener
โพสต์: 214  ครั้ง
id Post 1012172
วันที่ Post : 14-05-2013 15:00


ขอบคุณค่ะ

User: e21qwe
โพสต์: 7  ครั้ง
id Post 1012713
วันที่ Post : 16-05-2013 09:09


เพิ่มเติมนิดนึงนะครับ

ข้อสอบ ข้อเขียน คือการสอบแบบเขียนลงบนกระดาษ จึงเรียกว่าข่้อสอบขอ้เขียน ซึ่งแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได้ สองประเภทคือ

    1. ข้อเขียนแบบปรนัย

   2. ข้อเขียนแบบอัตนัย

สำหรับ ปรนัย แปลว่า วัตถุวิสัย คือการกำหนดคำตอบมาให้ผู้ทดสอบได้เลือกตอบ ซึ่งบางครั้งอาจเรียกทับศัพทืว่า ข้อสอบช้อย(choices) หรือตัวเลือก โดยเมื่อผู้สอบเลือกคำตอบที่ต้องการได้แล้วก็จะ กากบาท หรือ ฝนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ

 ส่วน อัตนัย แปลว่า จิตวิสัย คือการทดสอบโดยให้ผู้ทดสอบสร้างคำตอบเองทั้งหมดจากความคิดของผู้ทดสอบเอง คือมีแต่คำถามมาให้ผู้สอบเขียนตอบเอง

พูดง่ายๆคือ ปรนัย คือ ข้อสอบแบบเลือกคำตอบที่ถูกต้อง ส่วนอัตนัย คือการเขียนบรรยายคำตอบ

ผิดพลาดจุดให้ผู้รู้ขี้แนะด้วยครับ


จัดทำโดย
สำนักคอมพิวเตอร์
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช