แจ้งปัญหาการเข้าใช้กระดานสนทนาที่ mail Watcharet.kun@stou.ac.th

พรบ คอมพิวเตอร์ คลิ๊ก เพื่ออ่าน


  ค้นหาด้วย google       
สวัสดีคุณกำลังอยู่ใน Webboard Stou     ค้นหาข้อมูลกระดานสนทนา
หน้ากระทู้รวม
กลับหน้ากระดานสนทนา .::วิทยาการจัดการ ::.
ถึงนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
  ผู้ตั้งคำถาม : rasakon วันที่ Post : 21-05-2013 11:06  จำนวน Post: 4 ครั้ง

User: rasakon
โพสต์: 4  ครั้ง
id Post 1014027
วันที่ Post : 21-05-2013 11:06


ขอเชิญนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

เข้าร่วมรับฟังการแนะนำการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2556

และร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่

 

วัน

สถานที่

เวลา

รายการ

วันเสาร์ที่ 15

มิถุนายน 2556

ห้องอาหาร

อาคารเฉลิมพระเกียรติ

18.00-20.00 น.

พบปะสังสรรค์

และร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่

วันอาทิตย์ที่ 16

มิถุนายน 2556

ห้อง 2018

อาคารเฉลิมพระเกียรติ

09.00-10.00 น.

10.15-11.15 น.

11.15-12.00 น.

13.00-13.45 น.

13.45-14.30 น.

ชุดวิชา 33711 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ รปศ.

ชุดวิชา 33712 การบริหารภาครัฐ

ชุดวิชา 33713 ระเบียบวิธีวิจัยทาง รปศ.

ชุดวิชา 33716 นโยบายสาธารณะ

ชุดวิชา 33717 การบริหารองค์การ

ห้อง 3029-30

อาคารเฉลิมพระเกียรติ

09.00-09.30 น.

09.30-10.00 น.

10.00-10.30 น.

10.30-11.00 น.

11.00-11.30 น.

ชุดวิชา 33714 การบริหารยุทธศาสตร์

ชุดวิชา 33715 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ชุดวิชา 33718 การบริหารท้องถิ่น

ชุดวิชา 33721 วิทยานิพนธ์

ชุดวิชา 33722 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 

รศ.ดร.รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์


User: meaw meaw
โพสต์: 2857  ครั้ง
id Post 1014232
วันที่ Post : 21-05-2013 19:17


เสียดายจังเป็นของ ป.โทเขา ป.ตรีเราไม่มีสิทธิ์ ตอนนี้คือทำยังไงให้สอบผ่าน

จัดทำโดย
สำนักคอมพิวเตอร์
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช