แจ้งปัญหาการเข้าใช้กระดานสนทนาที่ mail Watcharet.kun@stou.ac.th

พรบ คอมพิวเตอร์ คลิ๊ก เพื่ออ่าน


  ค้นหาด้วย google       
สวัสดีคุณกำลังอยู่ใน Webboard Stou     ค้นหาข้อมูลกระดานสนทนา
หน้ากระทู้รวม
กลับหน้ากระดานสนทนา .::สนทนาทั่วไปนักศึกษาปริญญาตรี ::.
ป.โท มสธ.
  ผู้ตั้งคำถาม : พุทธบุตร วันที่ Post : 16-11-2013 18:26  จำนวน Post: 83 ครั้ง

User: พุทธบุตร
โพสต์: 83  ครั้ง
id Post 1065605
วันที่ Post : 16-11-2013 18:26


ป.โท มสธ. มีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่หรือครับ...
                  อยากเรียนต่อ ไม่แน่ใจว่าจะสู้ค่าใช้จ่ายไหวไหม 

User: bussara
โพสต์: 973  ครั้ง
id Post 1065621
วันที่ Post : 16-11-2013 21:36


ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
 
1.
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (ชำระครั้งเดียวตลอดหลักสูตร)
1,500
บาท
 
2.
ค่าธรรมเนียมเพื่อพัฒนาสื่อการศึกษา (ชำระครั้งเดียวตลอดหลักสูตร)
1,000
บาท
 
3.
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ
1,000
บาท
 
4.
ค่าบำรุงห้องสมุดทุกภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ
1,000
บาท
 
5.
ค่าลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตละ
1,500
บาท
 
6.
ค่าวัสดุการศึกษา ชุดวิชาละ
1,500
บาท
 
7.
ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์ ครั้งละ
1,500
บาท
 
8.
ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้ ครั้งละ
1,500
บาท
 
9.
ค่าลงทะเบียนอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต ครั้งละ
5,000
บาท
 
10.
ค่าขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต
1,000
บาท
 
11.
ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา กรณีลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาละ
500
บาท
 

ปี 57  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  2,000 บาท 

สรุปจำนวนเงินค่าลงทะเบียนเรียนและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (หลักสูตร 6 หน่วยกิต)
กรณีลงทะเบียนเรียนพร้อมกัน 2 ชุดวิชา 26,000
กรณีลงทะเบียนเรียนครั้งแรก 1 ชุดวิชา 15,500

คำนวนเองแล้วประมาณแสนนึง ถ้าเรียน 2 ปี 
คุณพุทธบุตร ลองคำนวนเองอีกทีนะ ถ้าคำนวนได้น้อยกว่านี้ช่วยบอกด้วย เพราะราคานี้เราไม่สู้


User: พุทธบุตร
โพสต์: 83  ครั้ง
id Post 1065646
วันที่ Post : 17-11-2013 07:13


ขอบคุณนะครับที่ให้ข้อมูล คงจะพอสู้ไหวครับก็คงจะประหยัดและขยันอย่างมากเลยทีเดียว
  แต่เชื่อว่าอยู่ที่ความตั้งใจของเราด้วย...อย่างนี้ต้องสู้ไม่ถอย

User: anacomasia
โพสต์: 458  ครั้ง
id Post 1065708
วันที่ Post : 17-11-2013 18:56


เรียนศิษย์น้องพุทธบุตร,

     รีบมาสมัครเรียน ป โท เลยน่ะ ปีการศึกษา 2557 จะเริ่มประกาศในเดือน มกราคม 2557 นี้น่ะ

     http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/masters/ApplyMaster1.htm

โค๊ช A-NA-COM


DBA  รุ่น 06 (สมัครเรียนปีการศึกษา 2557)
MBA รุ่น 10 (มหาบัณฑิตรุ่นที่ 19)
BBA  รุ่น 28 (การจัดการ 4 ปี)


User: Com Arts Stou
โพสต์: 11  ครั้ง
id Post 1066075
วันที่ Post : 20-11-2013 10:07


ถ้ามาเรียน ป.โทนิเทศจะอบอุ่นมากเลย


User: พุทธบุตร
โพสต์: 83  ครั้ง
id Post 1066409
วันที่ Post : 21-11-2013 16:37


นิเทศ เหมือนกันครับ สาขาวิทยุกระจายเสียง
 

User: พุทธบุตร
โพสต์: 83  ครั้ง
id Post 1066410
วันที่ Post : 21-11-2013 16:37


นิเทศ เหมือนกันครับ สาขาวิทยุกระจายเสียง
 

User: พุทธบุตร
โพสต์: 83  ครั้ง
id Post 1066411
วันที่ Post : 21-11-2013 16:37


นิเทศ เหมือนกันครับ สาขาวิทยุกระจายเสียง
 

จัดทำโดย
สำนักคอมพิวเตอร์
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช