แจ้งปัญหาการเข้าใช้กระดานสนทนาที่ mail Watcharet.kun@stou.ac.th

พรบ คอมพิวเตอร์ คลิ๊ก เพื่ออ่าน


  ค้นหาด้วย google       
สวัสดีคุณกำลังอยู่ใน Webboard Stou     ค้นหาข้อมูลกระดานสนทนา
หน้ากระทู้รวม
กลับหน้ากระดานสนทนา .::นิติศาสตร์ ::.
สอบซ่อมภาษีอากร 1
  ผู้ตั้งคำถาม : 4596 วันที่ Post : 20-12-2013 12:50  จำนวน Post: 6 ครั้ง

User: 4596
โพสต์: 6  ครั้ง
id Post 1074378
วันที่ Post : 20-12-2013 12:50


ขอความกรุณา พี่ๆ เพื่อนที่สอบผ่านภาษีอากร 1 ขอความอนุเคราะห์ช่วยบอกแนวข้อสอบให้หน่อยครับ เพราะว่าไม่ได้เข้าสอบ

User: amp3
โพสต์: 9  ครั้ง
id Post 1074434
วันที่ Post : 20-12-2013 16:36


ให้โหลดที่อาจารย์สอนผ่านอินเทอร์เน็ตที่ STOU e-Tutorials ดูรายการย้อนหลัง วิชาภาษีอากร 1 เนื้อหาที่อาจารย์สอนค่อนข้างครบ โดยเฉพาะเทปสุดท้ายครับ


User: 1000
โพสต์: 226  ครั้ง
id Post 1074436
วันที่ Post : 20-12-2013 16:48


ภาษี 1 สอบปรนัยหรืออัตนัยครับยากใหมครับ

User: โดฮา
โพสต์: 321  ครั้ง
id Post 1074502
วันที่ Post : 20-12-2013 20:43


มีทั้งปรนัยและอัตนัย ปรนัย 60 ข้อ อัตนัย 3 ข้อ

User: ppjannylee
โพสต์: 7  ครั้ง
id Post 1074927
วันที่ Post : 22-12-2013 19:52


ข้อสอบเทอม1/56 ที่ผ่านมา เป็นข้อสอบเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2 ข้อ และภาษีเงินได้นิติบุคคล 1 ข้อ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเน้นการคำนวณเกี่ยวกับการคำนวณเงินได้พึงประเมิน รายการหักลดหย่อนที่มีสิทธินำมาใช้ การหักค่าใช้จ่าย 

เรื่องของบุคคลธรรมดาหลัก ๆก็ต้องจำเงินได้พึงประเมินทั้ง 8 ประเภทให้ได้และแต่ละประเภทหักค่าใช้จ่ายเท่าไร  รวมถึงเงินได้อะไรบ้างที่ไม่ต้องเสียภาษี  และค่าลดหย่อนต่าง ๆ 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ออกเรื่องการฐานภาษีมีกี่วิธี ซึ่งมี 3 วิธี ฐานกำไรสุทธิตามมาตรา65 (ต้องตอบทั้ง65 65ทวิ 65ตรี)  การฐานรายได้ก่อนหักรายจ่าย และ ฐานการส่งเงินออกไปต่างประเทศ

เรื่องภาษีนิติบุคคล หลัก ๆ ก็ต้องได้มาตรา65 65ทวิ 65 ตรี เป็นบทหลัก ๆ

 

สู้ ๆๆๆๆๆ หน่อย ไม่เกินความพยายามหรอก เราก็ได้ H มาแบบฟลุ๊ก ๆ ....5555


จัดทำโดย
สำนักคอมพิวเตอร์
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช