แจ้งปัญหาการเข้าใช้กระดานสนทนาที่ mail Watcharet.kun@stou.ac.th

พรบ คอมพิวเตอร์ คลิ๊ก เพื่ออ่าน


  ค้นหาด้วย google       
สวัสดีคุณกำลังอยู่ใน Webboard Stou     ค้นหาข้อมูลกระดานสนทนา
หน้ากระทู้รวม
กลับหน้ากระดานสนทนา .::วิทยาศาสตร์สุขภาพ ::.
นักศึกษาปี57 รับสมัครเมื่อไรค่ะ
  ผู้ตั้งคำถาม : Mild_mild วันที่ Post : 20-01-2014 09:45  จำนวน Post: 22 ครั้ง

User: Mild_mild
โพสต์: 22  ครั้ง
id Post 1081415
วันที่ Post : 20-01-2014 09:45User: pornchai.l
โพสต์: 40  ครั้ง
id Post 1081602
วันที่ Post : 21-01-2014 07:58


มสธ.ได้กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีดังนี้

ภาคต้น/2557 ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่  1  เมษายน - 20 มิถุนายน  2557

ภาคต้น/2557 ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่  1  กรกฎาคม - 1 กันยายน  2557

ภาคปลาย/2557 ระหว่างวันที่  1  พฤศจิกายน  2557 - 16  กุมภาพันธ์  2558

สามารถซื้อใบสมัครได้ที่ร้าน 7-eleven ที่ทำการไปรษณีย์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดลำปาง สุโขทัย

อุดรธานี อุบลราชธานี นครสวรรค์ นครนายก เพชรบุรี จันทบุรี นครศรีธรรมราช และยะลา รวมทั้ง

มสธ. จังหวัดนนทบุรี

โดยเริ่มจำหน่ายใบสม้ครระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2557 - 15 กุมภาพันธ์ 2558 ครับ


จัดทำโดย
สำนักคอมพิวเตอร์
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช