แจ้งปัญหาการเข้าใช้กระดานสนทนาที่ mail Watcharet.kun@stou.ac.th

พรบ คอมพิวเตอร์ คลิ๊ก เพื่ออ่าน


  ค้นหาด้วย google       
สวัสดีคุณกำลังอยู่ใน Webboard Stou     ค้นหาข้อมูลกระดานสนทนา
หน้ากระทู้รวม
กลับหน้ากระดานสนทนา .::วิทยาการจัดการ ::.
ตารางสอบภาคพิเศษ/56
  ผู้ตั้งคำถาม : Ravinnipha วันที่ Post : 18-02-2014 13:55  จำนวน Post: 28 ครั้ง

User: Ravinnipha
โพสต์: 28  ครั้ง
id Post 1086788
วันที่ Post : 18-02-2014 13:55


อยากทราบว่าตารางสอบภาคพิเศษ/56 ออกหรือยังคะ

User: auts
โพสต์: 867  ครั้ง
id Post 1086798
วันที่ Post : 18-02-2014 14:43


      "สอบภาคพิเศษ/56"  ปรกติตรงกับซ่อม2/56ครับ  ตามปฎิทินดังนี้..*น่าจะมีการเปลี่ยนแปลง*..แต่ขณะนี้ยัง..ครับ

   

ภาคการศึกษาพิเศษ/2556

16 ก.พ. – 28 ก.พ. 2557 จัดส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
1 มี.ค. – 2 เม.ย. 2557 ลงทะเบียนเรียน
1 พ.ค. 2557 วันเปิดภาคการศึกษา
1 ก.ค. – 1 ส.ค. 2557 จัดส่งเอกสารขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ/2556
31 ก.ค. 2557 วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา
2 ส.ค. – 3 ส.ค. 2557 วันสอบไล่ประจำภาคการศึกษา
17 ก.ย. – 31 ต.ค. 2557 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ/2556
15 ก.ย. 2557 ประกาศผลการสอบภาคการศึกษาพิเศษ/2556 (ชุดปรนัย)
25 ก.ย. 2557 ประกาศผลการสอบภาคการศึกษาพิเศษ/2556 (ชุดอัตนัย)


จัดทำโดย
สำนักคอมพิวเตอร์
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช