แจ้งปัญหาการเข้าใช้กระดานสนทนาที่ mail Watcharet.kun@stou.ac.th

พรบ คอมพิวเตอร์ คลิ๊ก เพื่ออ่าน


  ค้นหาด้วย google       
สวัสดีคุณกำลังอยู่ใน Webboard Stou     ค้นหาข้อมูลกระดานสนทนา
หน้ากระทู้รวม
กลับหน้ากระดานสนทนา .:: -แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์::.
13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
  ผู้ตั้งคำถาม : สำราญ นิลเนตร วันที่ Post : 25-10-2016 14:37  จำนวน Post: 6 ครั้ง

User: สำราญ นิลเนตร
โพสต์: 6  ครั้ง
id Post 1151908
วันที่ Post : 25-10-2016 14:37

13303000
13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
ใครกำลังทำกิจกรรมประจำชุดวิชาอยู่ ส่งเสียงหน่อย

User: moon1245
โพสต์: 101  ครั้ง
id Post 1156590
วันที่ Post : 31-03-2017 15:24เรียนสารสนเทศศาสตร์หมวดวิชาแกนไม่ผ่าน


User: เพ็ญพิชญา
โพสต์: 2  ครั้ง
id Post 1164062
วันที่ Post : 11-04-2018 11:19

ppittchaya
ยังไม่ได้หนังสือเลย

จัดทำโดย
สำนักคอมพิวเตอร์
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช