แจ้งปัญหาการเข้าใช้กระดานสนทนาที่ mail Watcharet.kun@stou.ac.th

พรบ คอมพิวเตอร์ คลิ๊ก เพื่ออ่าน


  ค้นหาด้วย google       
สวัสดีคุณกำลังอยู่ใน Webboard Stou     ค้นหาข้อมูลกระดานสนทนา
หน้ากระทู้รวม
กลับหน้ากระดานสนทนา .:: -แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์::.
อบรมประสบการณ์วิชาชีพ 11-15 ธ.ค. 2559
  ผู้ตั้งคำถาม : 5710032904 วันที่ Post : 06-12-2016 15:58  จำนวน Post: 1 ครั้ง

User: 5710032904
โพสต์: 1  ครั้ง
id Post 1153096
วันที่ Post : 06-12-2016 15:58


ต้องลงทะเบียนตอบรับการเข้าอบรมในส่วนไหนของเว็บไซต์ รบกวนด้วยค่ะ

User: moon1245
โพสต์: 101  ครั้ง
id Post 1156588
วันที่ Post : 31-03-2017 15:14


เรียนสารสนเทศศาสตร์หมวดวิชาแกนไม่ผ่าน

จัดทำโดย
สำนักคอมพิวเตอร์
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช