แจ้งปัญหาการเข้าใช้กระดานสนทนาที่ mail Watcharet.kun@stou.ac.th

พรบ คอมพิวเตอร์ คลิ๊ก เพื่ออ่าน


  ค้นหาด้วย google       
สวัสดีคุณกำลังอยู่ใน Webboard Stou     ค้นหาข้อมูลกระดานสนทนา
หน้ากระทู้รวม
กลับหน้ากระดานสนทนา .:: -แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์::.
สอบซ่อมไม่ผ่าน
  ผู้ตั้งคำถาม : 5810012269 วันที่ Post : 16-12-2016 09:46  จำนวน Post: 2 ครั้ง

User: 5810012269
โพสต์: 2  ครั้ง
id Post 1153350
วันที่ Post : 16-12-2016 09:46

tuktik_tos
สอบซ่อมไม่ผ่านต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ในภาคการศึกษาต่อไปเลยหรือเปล่า

User: moon1245
โพสต์: 101  ครั้ง
id Post 1156586
วันที่ Post : 31-03-2017 15:13
เรียนสารสนเทศศาสตร์หมวดวิชาแกนไม่ผ่าน

จัดทำโดย
สำนักคอมพิวเตอร์
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช