แจ้งปัญหาการเข้าใช้กระดานสนทนาที่ mail Watcharet.kun@stou.ac.th

พรบ คอมพิวเตอร์ คลิ๊ก เพื่ออ่าน


  ค้นหาด้วย google       
สวัสดีคุณกำลังอยู่ใน Webboard Stou     ค้นหาข้อมูลกระดานสนทนา
หน้ากระทู้รวม
กลับหน้ากระดานสนทนา .:: -แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์::.
ขอแนวข้อสอบด้วยค่า
  ผู้ตั้งคำถาม : 5610043001 วันที่ Post : 04-01-2017 02:03  จำนวน Post: 1 ครั้ง

User: 5610043001
โพสต์: 1  ครั้ง
id Post 1153782
วันที่ Post : 04-01-2017 02:03

blinkblink16
ขอแนวข้อสอบ วิชา 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ 13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ e-mail: konwikhan@hotmail.com

User: moon1245
โพสต์: 101  ครั้ง
id Post 1156580
วันที่ Post : 31-03-2017 15:06เรียนสารสนเทศศาสตร์หมวดวิชาแกนไม่ผ่าน


User: Oct
โพสต์: 2  ครั้ง
id Post 1156748
วันที่ Post : 05-04-2017 06:37

rain...namfon
ขอแนวข้อสอบ 32325,32326ค่ะ namfon.rainy1992@gmail.com

จัดทำโดย
สำนักคอมพิวเตอร์
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช