แจ้งปัญหาการเข้าใช้กระดานสนทนาที่ mail Watcharet.kun@stou.ac.th

พรบ คอมพิวเตอร์ คลิ๊ก เพื่ออ่าน


  ค้นหาด้วย google       
สวัสดีคุณกำลังอยู่ใน Webboard Stou     ค้นหาข้อมูลกระดานสนทนา
หน้ากระทู้รวม
กลับหน้ากระดานสนทนา .:: -แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์::.
สอบถามชุดวิชา
  ผู้ตั้งคำถาม : top_ZA วันที่ Post : 28-03-2017 14:16  จำนวน Post: 6 ครั้ง

User: top_ZA
โพสต์: 6  ครั้ง
id Post 1156439
วันที่ Post : 28-03-2017 14:16

HS3YDF
เรียนสารสนเทศศาสตร์หมวดวิชาแกนที่ให้ลงมี2ชุดวิชา ผมผ่าน1ชุดวิชาไม่ผ่านอีกชุดวิชาไปลงวิชาอื่นที่ไม่ใช่วิชาในแกนได้หรือไม่ครับ 

User: moon1245
โพสต์: 101  ครั้ง
id Post 1156563
วันที่ Post : 31-03-2017 14:46


เรียนสารสนเทศศาสตร์หมวดวิชาแกนไม่ผ่าน

จัดทำโดย
สำนักคอมพิวเตอร์
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช