แจ้งปัญหาการเข้าใช้กระดานสนทนาที่ mail Watcharet.kun@stou.ac.th

พรบ คอมพิวเตอร์ คลิ๊ก เพื่ออ่าน


  ค้นหาด้วย google       
สวัสดีคุณกำลังอยู่ใน Webboard Stou     ค้นหาข้อมูลกระดานสนทนา
หน้ากระทู้รวม
กลับหน้ากระดานสนทนา .:: -แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์::.
อบรมชุดประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศสำนักงาน
  ผู้ตั้งคำถาม : Natakorn วันที่ Post : 01-06-2017 20:08  จำนวน Post: 1 ครั้ง

User: Natakorn
โพสต์: 1  ครั้ง
id Post 1158309
วันที่ Post : 01-06-2017 20:08


เนื่องด้วยตัวนักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมเข้มได้เนื่องจากอยู่ต่างประเทศและกำลังรอหนังสือรับรองวีซ่าจึงไม่สามารถมาอบรมได้ และไม่รู้ว่ามีรอบอื่นหลังจากเดือนมิถุนายนไหม ถ้ามีอยากทราบว่าเมื่อไหร่
ด้วยความเคารพ
         นฏกร อีสเรยีลสัน


จัดทำโดย
สำนักคอมพิวเตอร์
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช