สมัครเรียน มสธ.

สมัครเรียนเรียน มสธ.
ช่องทางการรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ มสธ.จุดบริการการศึกษา

STOU e-Learning
STOU e-Learning

นักศึกษาสามารถเข้าเรียนในชุดวิชาที่
ลงทะเบียนและมีบริการในระบบ ขณะนี้เปิดในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา รวมทั้งเพื่อการบริการสำหรับผู้สนใจทั่วไป

คลิกที่นี่!

STOU Channel

STOU Online
สื่อการเรียนการสอนระบบอิเล็กทรอนิกส[e] และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

รับชมการถ่ายทอดการบรรยาย ชุดวิชา 32725 การวิจัยธุรกิจและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ วันที่ 21 มกราคม 2259 เวลา 14.00-16.00 น. WebCast และสามารถดูย้อนหลังได้ผ่านทาง e-Tutorials


รับชมรายการน่าสนใจเพิ่มเติมได้จาก STOU Channel on YouTube หรือรับชมรายการออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมงได้ที่นี่...!

Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th