พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558

ข้อมูลการเรียนการสอนนักศึกษาปัจจุบัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ มสธ.จุดบริการการศึกษา

STOU e-Learning
STOU e-Learning

นักศึกษาสามารถเข้าเรียนในชุดวิชาที่
ลงทะเบียนและมีบริการในระบบ ขณะนี้เปิดในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา รวมทั้งเพื่อการบริการสำหรับผู้สนใจทั่วไป

คลิกที่นี่!

STOU Channel

STOU Online
สื่อการเรียนการสอนระบบอิเล็กทรอนิกส[e] และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th