กำหนดในการรับสมัคร
โครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 102 (รหัสรุ่น 603)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มกราคม-31มีนาคม 2561

เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง 12 สาขาวิชา ระยะเวลาเรียน 4 เดือน สมัครทางไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ หรือสนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่...