กำหนดในการรับสมัคร
โครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 103 (รหัสรุ่น 604)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2561

เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง 12 สาขาวิชา ระยะเวลาเรียน 4 เดือน สมัครทางไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ หรือสนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่...