ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักบริการการศึกษา
..อ่านต่อ 12 มีนาคม 2561
สำนักบริการการศึกษา จัดสัมมนาบุคลากร กองทุน มสธ.12 ปี
..อ่านต่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
..อ่านต่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561
บริจาคทุนการศึกษาได้ ง่ายนิดเดียว..
..อ่านต่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561
รับสมัครนักกีฬามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รับสมัครนักกีฬา มสธ. กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์"
..อ่านต่อ 30 พฤษภาคม 2560
รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560

..อ่านต่อ 4 เมษายน 2560


ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin