กลับหน้าแรก มสธ.
Personnel Division
| ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | บุคลากรผลงาน/โครงการ | การประกันคุณภาพ | ประกาศ ข่าวและสาระน่ารู้สถิติข้อมูล | ภาพกิจกรรมมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง |
Administrator
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ยินดีต้อนรับ
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ยินดีต้อนรับ

 

 

 

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7                                                 

                      

 ติดต่อหน่วยงานภายนอก  มสธ หรือค้นหาแบบฟอร์มต่างๆ.

 
ani152.gifมหาวิทยาลัยต่างๆ ani152.gifส.ก.อ. ani152.gifกระทรวงต่างๆ ani152.gifสำนักงาน ก.พ. ani152.gifก.พ.ร.
ani152.gifใบสมัครอาจารย์ ani152.gifกรมบัญชีกลาง

ani152.gifสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง /
การตรวจลงตราปรเภทต่างๆ

ani152.gifกระทรวงแรงงาน /แบบฟอร์มขอใบอนุญาตทำงานฯ-1/ ฟอร์ม-2 ani152.gifใบรายงานตัวเข้ารับราชการ
                                                 

    
 
 

Re - ประกาศรับสมัครอาจารย์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์  สาขาวิชาต่างๆ

ประกาศฯ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ  ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร รายการใดรายการหนึ่ง ดังนี้

รายการ

การทดสอบภาษาอังกฤษ

คะแนนขั้นต่ำ

วุฒิปริญญาเอก

วุฒิปริญญาโท

TOEFL  Paper

550

510

TOEFL CBT

213

180

TOEFL IBT

79

64

CU-TEP

75

60

IELTS

6.5

5

TOEIC

700

600

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก

ตั้งแต่บัดนี้ - 29 มกราคม 2561

 
   
ประกาศ
NEWรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้และลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ
  รายละเอียด
   
ผลการสอบภาทฤษฎีและภาคปฏิบัติลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ ตำแหน่งพนักงานฝึกอบรมด้านเทคนิคการพิมพ์ สังกัดศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ
  คลิกที่นี่
   
ผลการสอบภาทฤษฎีและภาคปฏิบัติลูกจ้างประจำเงินรายได้ สังกัดสำนักพิมพ์ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี
  คลิกที่นี่
   
ประกาศ
NEWผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักการศึกษาต่อเนื่อง และสังกัดสำนักบริการการศึกษา
  คลิกที่นี่
   
ประกาศ
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างประจำเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดกองแผน
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

NEWรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้และลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ

   1. ตำแหน่งผู้ช่วยช่างตัดกระดาษ จำนวน 1 อัตรา

   2. ตำแหน่งพ่อครัว จำนวน 1 อัตรา

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

NEWรายชื่อผู้มีสทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ สังกัดสำนักพิมพ์ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศผลการทดสอบฯ วันที่ 12 มกราคม 2561

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
NEWรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ ตำแหน่งพนักงานฝึกอบรมด้านเทคนิคการพิมพ์ สังกัดศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
NEWผลการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติลูกจ้างประจำเงินรายได้ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
NEWผลการคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำปาง เพชรบุรี อุดรธานี และจันทบุรี
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
NEW ผลการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติลูกจ้างประจำเงินรายได้ ตำแหน่งธุรการ
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรับสมัครอาจารย์

NEW ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

NEW ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์  สาขาวิชาต่างๆ

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ  ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร รายการใดรายการหนึ่ง ดังนี้

 

รายการ

การทดสอบภาษาอังกฤษ

คะแนนขั้นต่ำ

วุฒิปริญญาเอก

วุฒิปริญญาโท

TOEFL  Paper

550

510

TOEFL CBT

213

180

TOEFL IBT

79

64

CU-TEP

75

60

IELTS

6.5

5

TOEIC

700

600

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก

ประกาศเมื่อ 15 พ.ย. 60

 
   

TOP
ประกาศ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยจัดจำหน่าย ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย สำนักพิมพ์

คลิกที่นี่

 

 
   

TOP
 
   

TOP
ประกาศรายชื่อผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำปาง เพชรบุรี อุดรธานี และจันทบุรี

สัมภาษณ์วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ดูประกาศ

 
   

TOP
ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้

 - ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา

  รายละเอียด
   

TOP
ประกาศ

รับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ . ยะลา

    รายละเอียด          ใบสมัคร (PDF.)      / ใบสมัครเป็นไฟล์เวิร์ด

 

 
   

TOP
ประกาศ

NEW !ผลการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติลูกจ้างประจำเงินรายได้

   ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม

(ให้ผู้ผ่านการทดสอบฯไปเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่)

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้และลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งผู้ช่วยช่างตัดกระดาษ จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานฝึกอบรมด้านเทคนิคการพิมพ์  จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งพ่อครัว จำนวน 1 อัตรา 

 (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560)

  คลิกที่นี่
   

TOP
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์

1. คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ (Code of Ethics)

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา

 
   

TOP
ติดต่อสอบถามข้อมูล

กองการเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120


 • ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  02-503-2999 , 02-504-7131 หรือเบอร์ภายใน 7131
 • งานธุรการ  02-504-7132 หรือหมายเลขภายใน 7132
 • งานบริหารงานบุคคล 02-504-7133  หรือหมายเลขภายใน 7133,7169,7150,7168,7170, 7957,7960
 • งานสวัสดิการ 02-504-7134 หรือหมายเลขภายใน 7134
  • ห้องพยาบาล  02-504-6905 หรือหมายเลขภายใน 6905
  • ห้องผลิตน้ำดื่ม  02-504-7136 หรือหมายเลขภายใน 7136
 • งานทะเบียนประวัติ  02-504-7137 หรือหมายเลขภายใน 7137 ,7178
 • งานพัฒนาบุคลากร  02-504-7138 หรือหมายเลขภายใน 7138
 • งานวินัยและนิติการ  02-504-7139 หรือหมายเลขภายใน 7139
 • หมายเลขส่วนกลางของกองและโทรสาร  02-5033617
Email: pa.proffice@stou.ac.th
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.

    ActiveUsers = 15