โฮมเพจ มสธ.
สทว. > ข่าวสารจากสำนักทะเบียนฯ
 
เรียนสัมฤทธิบัตรกับ มสธ. (7/10/2009)
เรียนหลักสูตรปริญญาตรีได้ทั้ง 12 สาขาวิชา (เรียน 4 เดือน) นักเรียนสายสามัญและสายอาชีพ เรียนควบคู่ด้วยกันได้ สามารถสะสมชุดวิชาที่สอบผ่านแล้วโอนเข้าหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ มสธ. ได้ สมัครทางไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ  หรือสนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่...

    * ที่ทำการของมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์ส่วนหน้า อาคารบริการ 1 ชั้น 2
    * ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 จังหวัด
    * เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ทั่วประเทศ
เรียนสัมฤทธิบัตรกับ มสธ.
ดูข่าวนี้บนโทรศัพท์มือถือ
Share |
อ่าน 11254 ครั้ง
 
 
 
จัดทำโดยศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. โทร. 02 504 7231-6
Links
เรียน มสธ.
กิจกรรมงานทะเบียน