โฮมเพจ มสธ.
สทว. > ข่าวสารจากสำนักทะเบียนฯ
 
อ่านคู่มือการลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษา 1/2553 (2/23/2010)

สำนักทะเบียนและวัดผลได้ทยอยส่งคู่มือการลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2553 ให้นักศึกษาทุกท่านแล้ว หากท่านใดยังไม่ได้รับสามารถดูคู่มือฯ นี้ทางอินเตอร์เน็ตเพื่อประกอบการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2553 ไปก่อนตาม link ข้างล่างนี้

 

คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจำปีการศึกษาที่ 1/2553 (download ทั้งเล่ม)

ดูข่าวนี้บนโทรศัพท์มือถือ
Share |
อ่าน 32475 ครั้ง
 
 
 
จัดทำโดยศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. โทร. 02 504 7231-6
Links
เรียน มสธ.
กิจกรรมงานทะเบียน