โฮมเพจ มสธ.
สทว. > ข่าวสารจากสำนักทะเบียนฯ
 
รายละเอียดการลงทะเบียนสอบซ่อม (11/12/2010)

สำนักทะเบียนและวัดผลกำหนดให้นักศึกษาที่สอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ไม่ผ่าน สามารถลงทะเบียนสอบซ่อม ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2554 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนสอบซ่อมและข้อมูลตารางสอบสามารถอ่านได้จาก "คำชี้แจงการลงทะเบียนสอบซ่อม" หรือคลิกที่นี่เพื่อ download

ดูข่าวนี้บนโทรศัพท์มือถือ
Share |
อ่าน 55574 ครั้ง
 
 
 
จัดทำโดยศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. โทร. 02 504 7231-6
Links
เรียน มสธ.
กิจกรรมงานทะเบียน