โฮมเพจ มสธ.
สทว. > ข่าวสารจากสำนักทะเบียนฯ
 
มสธ. เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี (1/25/2011)

มสธ. เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิ ม. 3 ขึ้นไปเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2554
ใน 11 สาขาวิชา สำหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษา ปวส. อนุปริญญาและปริญญาตรีในการสมัคร มหาวิทยาลัย
จัดหลักสูตรให้สามารถศึกษาต่อจากระดับวุฒิการศึกษาเดิมที่ใช้ในการสมัครซึ่งจะใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอด
หลักสูตร 2-3 ปี โดยในปีการศึกษา 2554

ผู้สนใจสมัครสามารถชำระเงินค่าสมัครได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งด้วยบริการ Pay at Post หรือไปรษณีย์สาขาที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เท่านั้นและจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาที่มีสัญลักษณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 0 2504 7231– 6, 0 2504 7191– 5, 0 2504 7788, 0 2982 9700
และ 0 2503 3545 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.stou.ac.th

 

ดูข่าวนี้บนโทรศัพท์มือถือ
Share |
อ่าน 40253 ครั้ง
 
 
 
จัดทำโดยศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. โทร. 02 504 7231-6
Links
เรียน มสธ.
กิจกรรมงานทะเบียน