home สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. ตอบปัญหา
Home | รู้จักสำนักทะเบียนฯ > วิสัยทัศน์/หน่วยงานในสังกัด | สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ | เรียน มสธ. ดีอย่างไร | รู้จัก มสธ. | หลักสูตร
ข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี | ชุดวิชาที่เปิดสอน | ปฏิทินการศึกษา | ตารางสอบ | ผลการเรียน | คำถามถามบ่อย
นานาสาระ | ดาวโหลดกิจกรรมประจำชุดวิชา | มสธ. 10 | แบบฟอร์มต่างๆ | บริการทางวิชาการ | ภาพบรรยากาศใน มสธ. | ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
คำถามกลุ่ม: การสอบ-ผลการสอบ (ทั้งหมด 5867 คำถาม)
   ตั้งคำถามใหม่  
  คำถาม ผู้ถาม อ่าน ตอบ ผู้ตอบ
       @ # ประกาศ # @
กำหนดวันประกาศผลสอบซ่อม 1/54 11049    
การติดต่อกับสำนักทะเบียนและวัดผลทางโทรสาร 16641    
ตอบแล้วนะค่ะ สอบถามรายวิชาที่สอบผ่าน นางสาวปุ..
4/5/2012 12:00:43 PM
1810 1 นวรัตน์ ว..
4/6/2012 9:19:49 AM
ตอบแล้วนะค่ะ เรียนคุณนวรัตน์ อภิสิทธิ..
4/5/2012 11:07:22 AM
174 1 นวรัตน์ ว..
4/5/2012 11:17:37 AM
ตอบแล้วนะค่ะ ขอทราบผลการสอบซ่อม วิชา กฎหมายสหกรณ์ 92220 นางสาวอน..
4/5/2012 10:33:34 AM
309 1 ธัญรัตน์ ..
4/5/2012 3:42:13 PM
ตอบแล้วนะค่ะ ขอดูผลการเรียน ปรีชาพล ..
4/4/2012 9:11:42 PM
1329 1 นวรัตน์ ว..
4/10/2012 2:13:18 PM
ตอบแล้วนะค่ะ วันสอบไล่ 2/54 ปรียาภรณ..
4/4/2012 6:22:27 PM
1074 1 กนิษฐา คุ..
4/4/2012 6:33:16 PM
ตอบแล้วนะค่ะ ผลการเรียนทั้งหมด นาย อรรถ..
4/4/2012 5:22:29 PM
1746 1 ธัญรัตน์ ..
4/4/2012 6:50:37 PM
ตอบแล้วนะค่ะ กฎหมายมหาชน นางรุ่งท..
4/4/2012 4:46:45 PM
235 1 นวรัตน์ ว..
4/4/2012 6:27:30 PM
ยังไม่ได้รับเอกสารแจ้งกำหนดการและสถานที่สอบ ยอดรัก ..
4/4/2012 4:31:29 PM
121 0
ตอบแล้วนะค่ะ สอบถามขอเปลี่ยนเวลาสอบเนื่องจากเวลาสอบตรงกัน 2 วิชา ศิรินภา ..
4/4/2012 9:38:04 AM
133 1 นวรัตน์ ว..
4/10/2012 4:03:31 PM
ตอบแล้วนะค่ะ ยังไม่ได้รับใบแจ้งการสอบ กวินทรา ..
4/3/2012 11:43:52 PM
192 1 นวรัตน์ ว..
4/4/2012 9:33:19 AM
ลงทะเบียนครบแล้ว นาย วิชั..
4/3/2012 10:13:40 PM
131 0
ตอบแล้วนะค่ะ ไม่สะดวกใช้สนามสอบที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ สาวิตรี ..
4/3/2012 6:39:33 PM
84 1 กนิษฐา คุ..
4/7/2012 9:55:30 AM
ตอบแล้วนะค่ะ ตรวจสอบชุดวิชาที่ผ่าน พิมพินัน..
4/3/2012 5:57:05 PM
950 1 กนิษฐา คุ..
4/11/2012 9:43:57 AM
ตอบแล้วนะค่ะ วันเวลาสอบตรงกัน นิคม หรบ..
4/3/2012 3:54:51 PM
139 1 ธัญรัตน์ ..
4/3/2012 3:57:00 PM
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  หน้าต่อไป
 
 
จัดทำโดยศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. โทร. 02 504 7231-6